Mietityttääkö toiminnan kannattavuus vai kenties laajentumisen mahdollisuudet? Liiketoiminnan strategiset muutokset voivat tuntua suurilta ja toteutukseltaan haasteellisilta. Useimmiten ratkaisut kuitenkin ovat yksinkertaisia – tarvitaan vain kokenut keskustelukumppani, jonka avulla punainen lanka löytyy. Poikkeuksellinen kevät on tuonut monille yrityksille tilanteen, jossa kassavirta on tyrehtynyt ja kannattavuus laskussa. Markkinoiden hiljeneminen tai epävarmaksi muuttunut tilanne onkin käynnistänyt pohdinnan, miten kassavirta ja kannattavuus voidaan jälleen palauttaa. Suunnan muuttaminen ja strategisen tason päätöksenteko voi kuitenkin tuntua vaikealta. Yrittäjä saattaa kokea olevansa tilanteessa yksin. Yhtiön johtoryhmä taikka hallitus ei koe löytävänsä avaimia muutokseen sopeutumiseen. Kauaskantoisia päätöksiä tehtäessä onkin viisasta haastaa ajatusmalleja myös ulkopuolisilla näkemyksillä, esimerkiksi liikkeenjohdon konsultoinnin...

lue lisää